Rand Stats

The uploading author of cpan:ANTONOV does not match the META author of github:antononcube.

Lingua::StopwordsISO

cpan:ANTONOV

Raku-Lingua-StopwordsISO

In brief

This is a Raku package for stop words of different languages. Follows "Stopwords ISO" project, [GDr1], and Raku package "Lingua::Stopwords", [CSp1].

This package has the JSON file "stopwords-iso.json" from [GDr1] as a resource file.


Usage examples

stopwords-iso

The function stopwords-iso takes as an argument a language spec (e.g. 'en' or 'English') and returns a SetHash:

use Lingua::StopwordsISO;

"I Want You To Deal With Your Problems By Becoming Rich!"
    .words
    .map({ $_.lc => $_.lc stopwords-iso('English')})
# (i => True want => True you => True to => True deal => False with => True your => True problems => True by => True becoming => True rich! => False)

If several languages are specified then the result is a Hash of SetHash objects:

stopwords-iso(<Bulgarian Czech English Russian Spanish>)>>.elems
# {Bulgarian => 259, Czech => 423, English => 1298, Russian => 558, Spanish => 732}

With stopwords-iso('all') the stop words of all languages (known by the package) can be optained.

delete-stopwords

The function delete-stopwords deletes the stop words in a string:

delete-stopwords('English',
    'What fun is there in making plans, 
acquiring discipline in organizing thoughts, 
devoting attention to detail, 
and learning to be self-critical?')
# fun   plans, 
# acquiring discipline organizing , 
# devoting attention , 
# learning  self-critical?

The first, language spec argument can be a word ('English', 'Russian', 'Spanish', etc.) or an abbreviation ('en', 'ru', 'es', etc.)

If only one argument is given to delete-stopwords then the language spec is 'English'.


Command Line Interface (CLI)

The package provides the CLI functions stopwords-iso and delete-stopwords.

stopwords-iso

Here is the usage message of stopwords-iso:

> stopwords-iso --help
Usage:
 stopwords-iso [-f|--format=<Str>] [<langs> ...] -- Gives stop words for the specified languages in the specified format.
 stopwords-iso [-f|--format=<Str>] -- Gives stop words for language specs in (pipeline) input.
 
  [<langs> ...]    Languages to get the stop words for.
  -f|--format=<Str>  Output format one of 'text', 'json', or 'raku'. [default: 'text']

Here are example shell commands:

> stopwords-iso bg  
# а автентичен аз ако ала бе без беше би бивш бивша бившо бил била били било благодаря близо бъдат бъде бяха 
# в вас ваш ваша вероятно вече взема ви вие винаги внимава време все всеки всички всичко всяка във въпреки върху 
# г ги главен главна главно глас го година години годишен д да дали два двама двамата две двете ден днес дни до 
# добра добре добро добър докато докога дори досега доста друг друга други е евтин едва един една еднаква еднакви 
# еднакъв едно екип ето живот за забавям зад заедно заради засега заспал затова защо защото и из или им има имат 
# иска й каза как каква какво както какъв като кога когато което които кой който колко която къде където към лесен 
# лесно ли лош м май малко ме между мек мен месец ми много мнозина мога могат може мокър моля момента му н на над 
# назад най направи напред например нас не него нещо нея ни ние никой нито нищо но нов нова нови новина някои някой 
# няколко няма обаче около освен особено от отгоре отново още пак по повече повечето под поне поради после почти 
# прави пред преди през при пък първата първи първо пъти равен равна с са сам само се сега си син скоро след следващ 
# сме смях според сред срещу сте съм със също т т.н. тази така такива такъв там твой те тези ти то това тогава този 
# той толкова точно три трябва тук тъй тя тях у утре харесва хиляди ч часа че често чрез ще щом юмрук я як
> stopwords-iso --format=json bg ru en | wc
#  2123  2158  31165
> stopwords-iso --format=json bg | wc   
#   261   267  3707
> stopwords-iso --format=json en | wc
#  1300  1300  14171
> stopwords-iso --format=json ru | wc
#   560   586  9021

delete-stopwords

Here is the usage message of delete-stopwords:

> delete-stopwords --help
Usage:
 delete-stopwords [-l|--lang=<Str>] [-f|--format=<Str>] <text> -- Removes stop words in text.
 delete-stopwords [-l|--lang=<Str>] [-f|--format=<Str>] [<words> ...] -- Removes stop words from a list of words.
 delete-stopwords [-l|--lang=<Str>] [-f|--format=<Str>] -- Removes stop words in (pipeline) input.
 
  <text>        Text to remove stop words from.
  -l|--lang=<Str>   Language [default: 'English']
  -f|--format=<Str>  Output format one of 'text', 'lines', or 'raku'. [default: 'text']
  [<words> ...]    Text to remove stop words from.

Here are example shell commands:

> delete-stopwords -l=bg Покълването на посевите се очаква с търпение, пиене и сланина.
# Покълването посевите очаква търпение, пиене сланина.
> delete-stopwords "In theoretical computer science and formal language theory, regular expressions are used to describe so-called regular languages."
# theoretical science formal language theory, regular expressions   so-called regular languages.
echo "In theoretical computer science and formal language theory, regular expressions are ..." | xargs -n1 | delete-stopwords
# theoretical science formal language theory, regular expressions ...

Potential problems

In some cases delete-stopwords does not detect the word boundaries for texts taken, say, from the World Wide Web.

This text "works":

my $text1 = qq:to/BGEND/;
Новите минимални размери на основните месечни работни заплати
на педагогическите специалисти са договорени с подписания на отраслово
ниво Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното
и училищното образование.
BGEND

say delete-stopwords('bg', $text1);
# Новите минимални размери основните месечни работни заплати
# педагогическите специалисти договорени подписания отраслово
# ниво Анекс Колективния трудов договор системата предучилищното
# училищното образование.

This does not:

my $text2 = qq:to/BGEND/;
Hoвитe минимaлни paзмepи нa ocнoвнитe мeceчни paбoтни зaплaти
нa пeдaгoгичecĸитe cпeциaлиcти ca дoгoвopeни c пoдпиcaния нa oтpacлoвo
нивo Aнeĸc ĸъм Koлeĸтивния тpyдoв дoгoвop зa cиcтeмaтa нa пpeдyчилищнoтo
и yчилищнoтo oбpaзoвaниe.
BGEND

say delete-stopwords('bg', $text2);
# Hoвитe минимaлни paзмepи нa ocнoвнитe мeceчни paбoтни зaплaти
# нa пeдaгoгичecĸитe cпeциaлиcти ca дoгoвopeни c пoдпиcaния нa oтpacлoвo
# нивo Aнeĸc ĸъм Koлeĸтивния тpyдoв дoгoвop зa cиcтeмaтa нa пpeдyчилищнoтo
# yчилищнoтo oбpaзoвaниe.

References

[GDr1] Gene Diaz, Stopwords ISO project, (2016-2020), GitHub/stopwords-iso.

[CSp1] Christian Sánchez, Lingua::Stopwords Raku package, (2018), Raku Land.